Zapraszamy do przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

POSTAW NA PROFILAKTYKĘ !!!

Zaszczep się !!!

Współpracujemy z wieloma firmami medycznymi.

Rejestracja

od poniedziałku do piątku
8.00
- 18.00

 


 ul. Radomska 11

(48) 389-35-34

 

ul. Kopernika 15 lok.2

   (48) 611-31-81

 

e

 


WZW B (Engerix B 1ml, Euvax B 1ml, Hepavax Gene 1ml)

     są to szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Jest to dawka dla dorosłych.


Wskazania do stosowania:

     Szczepionka ENGERIX B wskazana jest dla uzyskania czynnej odporności przeciwko zakażeniu wszystkimi znanymi podtypami HBV, u osób w każdym wieku, narażonych na zakażenie HBV. Należy oczekiwać, że szczepienie chroni także przed wirusowym zapaleniem wątroby typu D, wywołanym przez HDV, ponieważ wirusowe zapalenie wątroby typu D występuje wyłącznie w czasie zakażenia HBV.

Kto powinien się szczepić?

 • Personel medyczny
 • Personel i pacjenci przewlekle chorzy przebywający w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej
 • Osoby z przewlekłymi schorzeniami wątroby lub narażeni na wystąpienie przewlekłych schorzeń wątroby (np. nosiciele wirusa HCV, osoby nadużywające alkoholu)
 • Pacjenci oczekujący na zabieg operacyjny
 • Osoby, których zachowania seksualne sprzyjają zakażeniu HBV
 • Narkomani przyjmujący dożylnie środki uzależniające
 • Osoby wyjeżdżające do miejsc o powszechnym występowaniu wirusowego zapalenia wątroby typu B
 • Noworodki matek, które są nosicielkami HBV
 • Osoby pochodzące z miejsc o powszechnym występowaniu HBV
 • Członkowie rodzin mieszkających z osobami należącymi do którejkolwiek z powyższych grup oraz z osobami cierpiącymi na ostre lub przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • Inni: pracownicy policji, straży pożarnej, sił zbrojnych, a także osoby, których charakter pracy lub sposób życia może sprzyjać zakażeniu HBV

Wskazania wiekowe:

 • powyżej 15 roku życia

Cykl szczepień:

 • 0-1-6 m-c (drugą dawkę należy przyjąć po miesiącu od pierwszej, trzecią po sześciu miesiącach od pierwszej)
 • przyśpieszony pow. 15 r.ż. : 0,7,21 dzień, 12 m-c

Czas trwania odporności:

 • na całe życie - najwcześniej po 5 latach można sprawdzić poziom p.ciał, jeżeli jest wystarczający nie potrzeba szczepić się dawką przypominającą.


WZW A+B (Twinrix Adult)

     Twinrix Adult to skojarzona szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, w postaci zawiesiny do iniekcji domięśniowych.

Wskazania do stosowania:

 • Szczepionkę Twinrix Adult stosuje się do szczepienia dorosłych i młodzieży od 16 roku życia włącznie, narażonych na zarażenie wirusami zapalenia wątroby typu A i B.

Kto powinien się szczepić?

 • Wskazania ze szczepionki wzw A i wzw B

Wskazania wiekowe:

 • powyżej 15 roku życia

Cykl szczepień:

 • 0-1-6 m-c (drugą dawkę należy przyjąć po miesiącu od pierwszej, trzecią po sześciu miesiącach od pierwszej)
 • przyśpieszony pow. 15 r.ż. : 0,7,21 dzień, 12 m-c

Czas trwania odporności:

 • na całe życie