Zapraszamy do przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

POSTAW NA PROFILAKTYKĘ !!!

Zaszczep się !!!

Współpracujemy z wieloma firmami medycznymi.

Rejestracja

od poniedziałku do piątku
8.00
- 18.00

 


 ul. Radomska 11

(48) 389-35-34

 

ul. Kopernika 15 lok.2

   (48) 611-31-81

 

e

 

 

Drogi Pacjencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, iż:

 

Administrator Pana/i Danych Osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

NZOZ „Millenium” s.c. ul. Radomska 11 26-900 Kozienice

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Anna Walosińska

DPAG Sp. z o.o.

ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 tel. 664-488-138

 

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych:

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem

usług medycznych w NZOZ „Millenium” ul. Radomska 11 26-900 Kozienice

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Art. 6 ust. 1 ppkt. c-d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych,

Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

Odbiorca Pana/i danych osobowych

Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pan/i prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych,
  • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych (o ile w danym przypadku przysługuje),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski w sprawie realizacji Pan/i praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych,
  • listownie na adres naszej placówki.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana/i dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Pan/i od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.