Zapraszamy do przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

POSTAW NA PROFILAKTYKĘ !!!

Zaszczep się !!!

Współpracujemy z wieloma firmami medycznymi.

Rejestracja

od poniedziałku do piątku
8.00
- 18.00

 


 ul. Radomska 11

(48) 389-35-34

 

ul. Kopernika 15 lok.2

   (48) 611-31-81

 

e

 

Szanowni pacjenci,

 

Chcielibyśmy poinformować że od 1 sierpnia 2017r NZOZ "Millenium" ma dwie lokalizacje:

1. Nowa przychodnia w Kozienicach przy ul. Mikołaja Kopernika 15 lok.2 (dawny "Samotniak")

Jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach przyjęć specjalistów.

Część lekarzy POZ w tym wszyscy lekarze pediatrzy zostali przeniesieni do nowej placówki więc przyjęcia dzieci będą odbywały się tylko w nowej przychodni. Osoby chcące leczyć się u swoich dotychczasowych lekarzy rodzinnych którzy obecnie pracują w nowej przychodni powinny jeszcze raz wypełnić deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej w nowej przychodni. Prosimy by do lekarza rodzinnego-pediatry zapisywać tylko dzieci do lat 16-u, zaś starsze dzieci oraz osoby dorosłe do pracujących tam lekarzy internistów (pacjenci pozostający w przychodni przy Radomskiej deklaracji nie zmieniają). Do pediatry bez specjalności z med.rodzinnej nie mogą zapisywać się osoby powyżej 18 rż. Pacjenci którzy po raz pierwszy będą się zapisywać do przychodni proszeni są o dostarczenie kopii posiadanych kart informacyjnych ze szpitala, zaświadczeń z poradni specjalistycznych o przewlekłych chorobach, zaświadczeń od lekarzy o przyjmowanych lekach oraz badań laboratoryjnych wykonanych w ciągu ostatniego roku do teraz. Od lipca 2017r do nowej placówki została także przeniesiona poradnia dermatologiczna. Pozostałe usługi komercyjne, gabinety specjalistyczne, badania USG będą realizowane w nowej lokalizacji od 1 września 2017r. Punkty pobrań krwi i innych materiałów do badań są dostępne w obu przychodniach.

2.Przychodnia przy ul. Radomskiej

Przychodnia będzie czynna od 8.00 do 18.00 ( rejestracja, punkt pobrań, usługi pielęgniarskie i położnej).

Lekarze interniści pracują tu w skróconym tygodniowym wymiarze godzin, a więc nie są w pełni dostępni codziennie od 8.00 do 18.00.

Punkt pobrań krwi i innych materiałów nadal będzie czynny we wtorki i czwartki od 8.00 do 9.30.

3. Recepty.

Zapotrzebowanie na recepty i środki pomocnicze w obu przychodniach prosimy zgłaszać co najmniej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem.

Podczas zgłoszenia prosimy, aby podali Państwo spis wszystkich leków potrzebnych na najbliższe 2 miesiące. Prosimy nie zgłaszać pojedynczych leków co kilka dni, utrudnia to bardzo organizację pracy i ogranicza dostęp do lekarzy innym pacjentom. Recepty, oprócz zainteresowanego, mogą odebrać tylko osoby upoważnione. Prosimy o uzupełnienie w rejestracji stosownych upoważnień (można podać kilka osób)przypadku zlecenia na lek który nie figuruje w dokumentacji medycznej pacjent musi dostarczyć odpowiednio oznaczone, czytelne zaświadczenie (z rozpoznaniem choroby, kodem ICD-10,nazwą leku, dawkowaniem, okresem zażywania leku opatrzone pieczątką oraz podpisem lekarza) wystawione przez zlecającego dany lek. Okresem domyślnym na który wystawiana jest recepta lub środek pomocniczy są 2 miesiące. Termin oczekiwania na wypisanie recept, wniosków na środki pomocnicze ? 1 tydzień.

 

4. Wnioski ZUS, KRUS, na komisję do spraw orzekania o niepełnosprawności, do sanatorium

Zapotrzebowanie na powyższe wnioski prosimy zgłaszać co najmniej z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

 

5.Dodatkowe ubezpieczenie medyczne

Pacjenci posiadający dodatkowe ubezpieczenie na usługi medyczne proszeni są o zgłoszenie w rejestracji czy chcą skorzystać z wizyty w ramach tego ubezpieczenia czy w ramach NFZ. Wszystkie skierowania wypisane przez lekarza na wizycie finansowanej przez ubezpieczyciela będą ważne tylko w placówkach tego ubezpieczyciela. Nie ma możliwości aby na takiej wizycie wypisać skierowanie, druk, wniosek itp. realizowany w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ).

 

6.Oświadczenia o udostępnieniu danych medycznych

      Pacjent zobowiązany jest do pisemnego wyznaczenia osoby/osób upoważnionych do wglądu w jego dokumentację medyczną na wypadek poważnej choroby lub po jego śmierci oraz osoby/osób mogących zasięgać informacji na temat jego zdrowia i udzielonych mu świadczeń a także upoważnionych do odbioru recept ,dokumentacji zewnętrznej czy wniosków na środki pomocnicze. W powyższych oświadczeniach można upoważnić nikogo. Wtedy nikt nie będzie upoważniony do wglądu, przetwarzania ,odbioru dokumentacji medycznej (poza instytucjami które na podstawie obowiązujących przepisów mogą mieć wgląd w dokumentację medyczną).

     Osoby upoważnione można zmieniać, dodawać itp.

 

      7. Udostępnienie dokumentacji medycznej

Kopie lub odpisy wewnętrznej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań są wykonywane i wydawane po wniesieniu określonej w rozporządzeniu Ministra kwoty podanej na tablicy ogłoszeń. Termin wykonania kopii ?do 7dni od dnia zgłoszenia.