Zapraszamy do przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

POSTAW NA PROFILAKTYKĘ !!!

Zaszczep się !!!

Współpracujemy z wieloma firmami medycznymi.

Rejestracja

od poniedziałku do piątku
8.00
- 18.00

 


 ul. Radomska 11

(48) 389-35-34

 

ul. Kopernika 15 lok.2

   (48) 611-31-81

 

user, Autor w serwisie Przychodnia zdrowia Centrum Medyczne UNIMED Kraków - Strona 4 z 9

      Badania profilaktyczne dziecka przeprowadza się w formie tzw. bilansów, które wykonuje się w ściśle określonym wieku. Mają one na celu ocenę ogólnego rozwoju psychoruchowego dziecka, a także jak najwcześniejsze wykrycie ewentualnych chorób.
 • Bilans 2-latka.
       To badanie okresowe powinno się wykonywać po ukończeniu przez dziecko 24. miesiąca życia. Lekarz mierzy i waży dziecko, co pozwala określić, czy maluch rozwija się proporcjonalnie. Badane są także wzrok, słuch i umiejętność mowy. Lekarz osłuchuje dziecko w celu oceny prawidłowości pracy serca i układu oddechowego oraz bada palpacyjnie brzuch. Sprawdza się także, czy zewnętrzne narządy płciowe mają prawidłową wielkość. Poprzez obserwację chodu dziecka lekarz sprawdza, czy nie ma żadnych nieprawidłowości w układzie kostno ? stawowym. Jeśli pediatra wykryje jakieś zaburzenia, dziecko zostanie skierowane do odpowiedniego specjalisty w celu wykonania dodatkowych badań i ewentualnego leczenia. Często rodzice są także informowani, jak właściwie żywić dziecko, aby dostarczyć mu wszystkich niezbędnych składników pokarmowych.

 • Bilans 4-latka.
       Bilans czterolatka rozpoczyna się zwykle od zmierzenia i zważenia dziecka. Następnie lekarz przeprowadza z rodzicami wywiad dotyczący obowiązkowych szczepień, dotychczasowych chorób dziecka i jego ogólnego rozwoju. Sprawdza się także wzrok, słuch i rozwój mowy. Lekarz mierzy ciśnienie tętnicze krwi, osłuchuje dziecko i bada mu brzuch. Ocenia się także sprawność układu ruchu.

 • Bilans 6-latka.
       Bilans sześciolatka ma na celu ocenę ogólnego rozwoju dziecka i jego dojrzałości do nauki w szkole. Przeprowadza się podstawowe badania, takie jak pomiar wzrostu, ważenie, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, orientacyjna ocena wzroku i słuchu. Sprawdza się także, którą ręką dziecko chętniej posługuje się na co dzień. Lekarz bada zewnętrzne narządy płciowe dziecka i ocenia ich dojrzałość. Podczas tego badania sprawdza się również, czy dziecko nie ma wad wymowy.

 • Bilans 10-latka.
  Podczas tego badania lekarz określa ogólny rozwój psychoruchowy dziecka. Na podstawie wywiadu z rodzicami i opinii pielęgniarki szkolnej ocenia się przystosowanie do nauki w szkole i rozwój psychospołeczny. Lekarz może wykryć ewentualne dolegliwości, takie jak zaburzenia koncentracji lub nadpobudliwość. Wykonuje się także podstawowe badania, jak np. ważenie i mierzenie dziecka, sprawdzenie jego wzroku, słuchu i postawy. Ważnym elementem badania jest ocena dojrzałości narządów płciowych.

 • Bilans 14-latka.
       Badanie służy określeniu rozwoju psychospołecznego dziecka, jego ogólnego stanu zdrowia i ocenie dojrzewania płciowego. Oprócz podstawowych badań (mierzenie, ważenie, badanie wzroku, itp.), lekarz przeprowadza z dzieckiem wywiad dotyczący jego zachowań prozdrowotnych (np. dieta, palenie papierosów) i dojrzewania (np. regularne miesiączkowanie u dziewcząt). Sprawdza się stan skóry, stan uzębienia i bada palpacyjnie gruczoł tarczycowy. Lekarz ocenia także postawę, co pozwala na wykrycie np. skrzywienia kręgosłupa.

 • Bilans 18-latka.
       Zakres wykonywanych badań jest zbliżony do tych, które przeprowadza się podczas bilansu czternastolatka. Lekarz ocenia, czy ogólny rozwój dziecka przebiegał prawidłowo, a także, czy jest ono zdolne do podjęcia pracy lub dalszej nauki. Ważnym elementem badania jest ocena dojrzałości płciowej.